Enquête woonbehoeften Beesd

Doel van de enquête is om zo duidelijk mogelijk te krijgen hoeveel mensen in Beesd een woning willen. Dat willen wij graag weten voor wat betreft de mensen die nu in Beesd wonen. Ook voor de mensen die in Beesd zijn opgegroeid en naar een plek buiten Beesd zijn getrokken en graag terug willen keren als de mogelijkheid daartoe zal ontstaan. Wij zijn ook benieuwd wat de plannen van de jongeren in Beesd zijn, als uw (thuiswonende) kinderen interesse hebben in een woning, vraag hun dan de enquête ook in te vullen.

Klik hier voor het invullen van de enquête

De sluitingsdatum van de enquête is zaterdag 2 september.

Op dinsdag 12 september is er om 20.00 uur in het Klokhuis een informatieavond waar de resultaten van de woningbehoeften enquête worden gedeeld en de verdere plannen en ideeën van Beesd voor elkaar worden gepresenteerd en toegelicht.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de enquête dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via het telefoonnummer 0345 - 68 12 64.

Alvast hartelijk dank voor u deelname!

Namens de deelnemers aan Beesd voor elkaar,
Joanne Bredero

Klik hier als u het enquête formulier wilt downloaden.